S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • výsev tilandsie
    výsev tilandsie
  • výsev tilandsie na korku
    výsev tilandsie na korku

výsev tilandsií

Tillandsia recurvata

Výsev jsem experimentálně umístil na dva rozdílné povrchy. Semena tilandsií jsou ochmýřená a právě toto ochmýření umožňuje fixaci na podkladu. Semena přimáčkneme na podklad a mírně porosíme. Tím je výsev blízký přirozenému zpusobu uchycení semen.

  1. korková kůra
  2. molitanový pásek

Oba výsevy jsem umístil do vitríny pod vydatné osvělení a v dosahu pravidelného proudu mlhy z mlhovače. V nepravidelných intervalech (rozuměj když si vzpomenu) výsevy rosím a občas pohnojím postřikem hnojiva na orchideje.