S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • okolí Ranských jezírek
    okolí Ranských jezírek

Ranská jezírka

Kraj: Vysočina

 

stupeň ochrany: přírodní rezervace, území CHKO Źďárské vrchy

 

zpřístupnění: lokalita protkána vyšlapanými pěšinami, nedaleko vede cyklostezka a  kříží se tu dvě značenné turistické trasy

 

typ: antropogení tůně

 

rozloha: 27,2 ha


nadmořská výška: 630 - 644 mnm

 

Na tomto místě si příroda vzala zpět zatopené důlní jámy a haldy po těžbě železné rudy, místo je kouzelné a málo koho by napadlo že zde někdy vládli krumpáče. Z flory zde lze spatřit rosnatku okrouhlolistou, bublinatku menší, lýkovec jedovatý, leknín bělostný. Z orchidejí je uváděn prstnatec listenatý Dactylorhiza longebracteata

 

 

Níže můžete spustit  prezentaci dalších fotografií z této lokality