S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
 • NPR Velký močál
  NPR Velký močál
 • Velký močál
  Velký močál
 • blänk v NPR Velký močál
  blänk v NPR Velký močál
 • panorama Velký močál
  panorama Velký močál

Velký močál

Národní přírodní rezervace Velký močál

 

Kraj: Karlovarský

 

stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace, přírodní park Přebuz + mokřady mezinárodního významu Krušnohorské rašeliniště (Ramsarská úmluva)

 

zpřístupnění: Nepřístupné, nedaleko NPR vede značená turistická cesta a ze severozápadní strany též silnice s cyklostezkou

 

typ: horské vrchoviště rozvodnicového typu

 

rozloha: 50,27 ha


nadmořská výška: 910-930 mnm

 

Dle mne jde o jedno z nejkrásnějších vrchovišť nejen v Krušných horách. Zaujme  svou impozantní rozlohou něco přes 50 ha, ale též jde o jedno z nejlépe vyvinutých rašelinišť u nás. Názorně je zde vidět postupný přechod z okrajového lagu až k rašelinným jezírkům. Okraje rašeliniště tvoří horské rašelinné smrčiny které se stoupající hladinou podzemní vody (směrem ke středu vrchoviště) ustupují a na jejich místo nastupuje neprostupný porost borovice bažinné Pinus x pseudopumilio ten následně přechází ve společenstvo rašeliníku a rašelinných keříku: klikva, šicha černá, kyhanka, brusinka, vlochyně bahenní a nechybí ani typický porost suchopýrů. Na okraji jezírek lapá svou kořist rosnatka okrouhlolistá, rosnatka anglická a jejich přírodní hybrid rosnatka obvejčitá.

Rašeliniště je součástí Krušnohorských rašelinišť zapsaných  do seznamu významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy. Též se jedná o evropsky významnou lokalitu Natura 2000 - Krušnohorské plató.

 

flóra: Porosty borovice bažinné Pinus x pseudopumilio, rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia, vzácněji rosnatka anglická Drosera anglica a jejich přírodní hybrid rosnatka obvejčitá Drosera × obovata, blatnice bahenní, . Dále zde nalezneme suchopýr pochvatý a úzkolistý, vlochyni bahenní, klikvu bahenní, kyhanku sivolistou, šichu černou, ostřici bažinnou.

 

Níže můžete spustit krátkou prezentaci fotografií z této lokality

Zdroje použitých informací: http://www.cittadella.cz/europarc