S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • PR rašeliniště kaliště
    PR rašeliniště kaliště
  • záběhlík bahenní
    záběhlík bahenní
  • NPR Zhejral
    NPR Zhejral

lokality Studená

 

Přírodní památka rašeliniště Kaliště

 

Kraj: vysočina

 

stupeň ochrany:přírodní rezervace

 

zpřístupnění:není zpřístupněno

 

typ: údolní rašeliniště, rašelinná podmáčená louka

 

rozloha: 12,10 ha

 

nadmořská výška: 652-656 mnm

 

podmáčené rašelinné louky s výskytem záběhlíku bahenního, ostřice šlahounovité, tolije bahenní, srpatka fermežová

 


 

 

 

 

Národní přírodní rezervace rybník Zhejral

 

Kraj: vysočina

 

stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace

 

zpřístupnění: po jižním okraji rezervace vede lesní cesta a značená cyklostezka

 

typ: rašeliniště, rašelinné louky, rybník

 

rozloha: 26,99 ha

 

nadmořská výška: 680-690 mnm

 

výskyt záběhlíku bahenního a rosnatky okrouhlolisté, tolije bahenní, z orchidejí prstnatec májový. Dále vachta trojlistá, ostřice dvojmužná,  z dřevin vrba rozmarýnolistá, vrba popelavá, vrba ušatá.

 

Níže můžete spustit krátkou  prezentaci fotografií z těchto lokalit