S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • panorama PR Smraďoch
    panorama PR Smraďoch
  • rosnatka a tučnice
    rosnatka a tučnice
  • Drosera rotundifolia - rosnatka okrouhlolistá
    Drosera rotundifolia - rosnatka okrouhlolistá

Smraďoch

Přírodní rezervace Smraďoch

 

Kraj: Karlovarský

 

stupeň ochrany: Přírodní rezervace na uzemí CHKO Slavkovský les

 

zpřístupnění: Zpřístupněna část lokality krátkou naučnou stezkou s informační tabulí. Stezka vede k mofetovým jezírkům s vývěry plynů. Stezka je vybavena nedalekým parkovištěm a je bezbariérová.

 

typ: vrchoviště na pramenech minerálních vod

 

rozloha: 10 ha


nadmořská výška: 780 mnm

 

Území je cenné především z důvodu ochrany jedinečného ekosystému vzniklého na vývěru minerálních vod spolu s vývěry plynů (sirovodík a oxid uhličitý) jakožto pozůstatků sopečné činnosti.  Výška vodní hladiny v jezírkách značně kolísá v závislosti na atmosferických srážkách. Nedaleko lokality je vývěr pitné a poměrně chutné farské kyselky.

 

flóra: Rašelinné podmáčené smrčiny. Na bezlesých enklávách nalezneme masožravou rosnatku okrouhlolistou Drosera rotundifolia ale i další masožravku a to vzácnější  tučnici obecnou Pinguicula vulgaris. Dále zde nalezneme suchopýr pochvatý, klikvu bahenní. Mofetová jezírka jsou osídlena různými vzácnými společenstvy řas.

 

 

Níže můžete spustit krátkou prezentaci fotografií z této lokality