S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • panorama rašeliniště Jizerky
    panorama rašeliniště Jizerky
  • Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky
    Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky
  • Rašeliniště Jizerky
    Rašeliniště Jizerky

Rašeliniště Jizerky

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky

 

Kraj: Liberecký

 

stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace + CHKO Jizerské hory

 

zpřístupnění: Zpřístupněna naučnou stezkou s povalovým chodníkem, rezervací též vede poměrně frekventovaná lesní cesta s turistickým značením.

 

typ: komplex excentrických vrchovišť

 

rozloha: 120 ha


nadmořská výška: 860 - 890 mnm

 

Široká pánev s rašelinnými ložisky kterými protéká říčka Jizerka. Rašeliné smrčiny s rozsáhlými klečovišti, na Malé Jizerské louce typické  horské vrchoviště. Ze značené naučné stezky lze nahlédnout do centrální části vyhlídkové louky s četnými rašelinými jezírky (Blänky) a typickým utvářením horského vrchoviště s klečovým okrajem. Uváděná mocnost rašeliného ložiška je až 4,5m.

 

flora: silná populace blatnice bahenní, vřesoveč čtyřřadý, plavuňka zaplavovaná, suchopýr úzkolistý, suchopýrek trstnatý, rosnatka okrouhlolistá, dále typické keříčky vlochyně bahení, klikvy bahení, kyhanka sivolistá a šicha černá. Ojediněle se vyskytuje i jalovec obecný nízký.

 

 

Níže můžete spustit krátkou prezentaci fotografií z této lokality

 

 

Zdroje: Jizerskohorská rašeliniště ISBN: 80-903252-3-8, web. stránky CHKO Jizerské hory