S-Rank - www.carniflora.czS-Rank

ochrana rašelinišť

Důrazné varování:


Prosím nevstupujte do rašelinišť !!!

Nejen, že poškozujete tento unikátní biotop svou chůzí, ale stačí šlápnout vedle a též ho můžete poškodit eutrofizací ze svého rozkládajícího se těla. Vstupem na tyto místa se vystavujete nejen nebezpečí pokuty od orgánů ochrany přírody ale hlavně můžete v rašeliništi uvíznout případně i utonout. Nehledě na to, že můžete poškozovat nejen různé vzácné rostliné druhy o jejichž existenci a významu nemusíte mít ani ponětí ale též rušením klidu v těchto zpravidla odlehlých a liduprázdných lokalitách vyrušovat mnohé živočichy tato místa obývající.

 

Ochrana rašelinišť

spočívá především v ochraně biotopu jako celku. Naštěstí jsou již pryč doby kdy rašeliniště byli odvodňovány pro vlastní těžbu rašeliny, nebo pro získání pastvin, luk a lesních porostů. Odvodńovací kanály po těchto zásazích se zpravidla v  rámci revitalizací hradí pomocí dřevěných přehrážek a drnu. Tím se daří zvednout hladinu spodní vody a často pak spontálně ze zbytků puvodních společenstev nastartuje opětovný proces růstu rašeliny.

 

Z významných projektů revitalizace rašelinišť je jistě vhodné zmínit projekt: Revitalizace rašelinišť v Krušných horách.

 

Podílet na ochraně rašelinišť se můžete svým ohleduplným chováním při návštěvě těchto lokalit a případným usměrněním dalších návštěvníků (pozor na agersivní reakce) Vzděláváním a poučením ostatních o cennosti, vyjmečnosti a hlavně zranitelnosti tohoto ekosystému (v rámci starého ale stále platného hesla "poznej a chraň"), a v nepodslední řadě můžete přiložit svou ruku k dílu na nějakém projektu či podpořit nějaký projekt finančně. Organizace a pozemkové spolky starající se o rašeliniště či sbírky finančích prostředků na tyto lokality naleznete na stránce ČSOP Místo pro přírodu. Případně přímo si můžete vybrat pozemkový spolek jehož činnost Vás zajímá: seznam akreditovaných pozemkových spolků při ČSOP

 

místo pro přírodu

 

 

 

Případně může dát vědět o mokřadním biotopu v ohrožení v rámci programu www.nasemokrady.cz/

 

 

Já osobně:

  • se  podílím na aktivní ochraně a údržbě lokality tučnice české Pinguicula bohemica na Ćeskolipsku. Bližší informace na stránkách společnosti Darwiniana akce Kosiště

 

  • Podporuji sbírku stopa v krajině (jsem majitelem certifikátu "stopa v krajině" jenž zajišťuje trvalou ochranu a péči o rašelinné louky na vysočině)sbírka stopa v krajině