S-Rank - www.carniflora.czS-Rank

vřesoviště Kraví hora

Druhotně vzniklé vřesoviště. Odtěžením lesního porostu v dávné minulosti a pastvou dobytka vzniklo na exponovaném hřebenu vřesoviště s typickými teplomilnými společenstvy rostlin.