S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
 • panorama hrabanovská černava
  panorama hrabanovská černava
 • bublinatka obecná
  bublinatka obecná
 • Hrabanovská černava v předjaří
  Hrabanovská černava v předjaří
 • Hrabanovská černava v předjaří
  Hrabanovská černava v předjaří

Hrabanovská černava

Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava

 

Kraj: Středočeský

 

stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace a evropsky významná lokalita

 

zpřístupnění: lokalita není zpřístupněna, po okraji rezervace vede naučná stezka a polní cesta

 

typ: slatinná louka, černava

 

rozloha: 27,6 ha


nadmořská výška: 186 mnm

 

Pozůstatek rozsáhlých slatinišť v polabské nivě. Největší černava na dně mělké pánevní sníženiny, dna bývalého mělkého jezera, obklopená intenzivně využívanou zemědělskou krajinou (pěstování zeleniny - zejména ředkviček :-))

 

Flóra: Již jen jedno z mála nalezišť bublinakty obecné - Utricularia vulgaris, dříve zde byl též zaznamenán výskyt tučnice obecné, dnes již bez nálezu. Z orchidejí zde lze spatřit prstnatec pleťový Dactylorhiza incarnata, vstavač vojenský - Orchis militaris a vstavač bahenní - Orchis palustris, dále jsou uváděny i tyto druhy: kruštík bahenní, pětiprstka žežulník

 

 

 

Použitý zdroj informací: informační tabule


Video: