S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • PR Podkovák naučná stezka
    PR Podkovák naučná stezka
  • blänk v PR Podkovák
    blänk v PR Podkovák
  • tučnice obecná
    tučnice obecná

Podkovák

Přírodní rezervace Podkovák

 

Kraj: Plzeňský

 

stupeň ochrany: přírodní rezervace na území CHKO Český les

 

zpřístupnění: Zpřístupněné novou cca 100m dlouhou naučnou stezkou s povalovým chodníkem, informační cedulky na a kolem chodníku představující jednotlivé typické rašeliništní druhy rostlin i živočichů. V prostorném altánku jsou informační tabule představující tuto i okolní lokality v Českém lese  Na začátku povalové naučné stezky najdete "parkoviště" pro kola. Naučná stezka byla vybudována díky projektu Blíž přírodě

 

typ: Vrchoviště  s porosty borovice blatky

 

rozloha: 5,63 ha


nadmořská výška: 705-710 mnm

 

Vrchovištní rašeliniště s rozvolněným porostem borovice blatky, V blízkosti vyhlídkové plošiny bylo zřejmě uměle vykopnáno případně jen upraveno rašelinné jezírko s otevřenou hladinou.

 

Flóra: Z význačných druhů zde roste borovice blatka Pinus rotundata, vlochyně bahenní, kyhanka sivolistá, brusnice brusinka, klikva bahenní, suchopýr pochvatý, rosnatka okrouhlolistá, tučnice obecná, šicha černá a rojovník bahenní.

 

Níže můžete spustit  prezentaci fotografií z této lokality

 

Průvodce naučnou stezkou Podkovák (PDF dokument - vydal AOPK - CHKO Český les)