S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • Všetatská černava
    Všetatská černava
  • Orchis palustris - vstavač bahenní
    Orchis palustris - vstavač bahenní

Všetatská černava

přírodní rezervace Všetatská černava

 

Kraj: Středočeský

 

stupeň ochrany:přírodní rezervace, evropsky významná lokalita Natura 2000 (CZ0210034)

 

zpřístupnění: lokalita není zpřístupněna, podél severního výběžky vede silnice

 

typ: slatinná louka, černava

 

rozloha: 2,5 ha


nadmořská výška: 164-174 mnm

 

Přírodní rezervace Všetatská černava chrání ojedinělé zbytky slatinných společenstev na nově vzniklém stanovišti o výměře cca 2,5 ha, které vzniklo při stavbě železnice. Kromě vzácných níže uvedených rostlin je  lokalita významná též z hlediska obojživelníků a ornitologie. Lokalitu protínají tělesa železnice.

 

Flóra: Na této lokalitě byl zaznamenán u nás nejbohatší výskyt vzácné a kriticky ohrožené Mařice pilolisté Cladium mariscus. Z další flóry zde lze nalézt Prstnatec májový, kruštík bahenní - Epipactis palustris, Šášinu rezavou, Suchopýr úzkolistý a Sítinu slatinou, uváděny jsou též  prstnatec pleťový Dactylorhiza incarnata, vrba rozmarýnolistá Salix rosmarinifolia a vstavač bahenní Orchis palustris.

 

Níže můžete spustit krátkou prezentaci fotografií z této lokality

 

Použitý zdroj informací: informační tabulka umístěná na lokalitě, Středočeský kraj ; Evropsky významné lokality Natura 2000