S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • Černá jezírka panorama
    Černá jezírka panorama
  • Černá jezírka
    Černá jezírka
  • Drosera rotundifolia - rosnatka okrouhlolistá
    Drosera rotundifolia - rosnatka okrouhlolistá

Černá jezírka

Přírodní rezervace Černá jezírka

 

Kraj: Liberecký

 

stupeň ochrany: Přírodní rezervace + CHKO Jizerské hory

 

zpřístupnění: Méně atraktivní část je zpřístupněna naučnou stezkou s povalovým chodníkem a doplněna informační tabulí.

 

typ: excentrické vrchoviště

 

rozloha: 66,4 ha


nadmořská výška: 885-912 mnm

 

Ćerná jezírka jsou bezesporu jednou z velmi zajímavých lokalit a to nejen z hlediska botanického ale též estetického. Jedná se o jedno z nejstarších vrchovišť v Jizerských horách. Puvodně tři blänky tvořili soustavu malých vodních ploch. V současnosti je nejspodnější jezírko v podstatě celé zazeměnné a zbytky volné hladiny zarůstají ostřicí. Volná ,temně hnědá  až černá, hladina zbývajících dvou jezírek odražejí obraz okolních porostů kleče a zbytků rašelinných smrčin.

 

Maximální mocnost rašelinné vrstvy je uváděna 440cm,  přitom průměrná se pohybuje kolem 150-200cm. Je zde též rozvodí mezi Baltským a Severním mořem

 

flora: Vyskytuje se jedniná známá plocha kde v Jizerských horách roste rojovník bahenní Ledum palustre, z další rostlin zde roste suchopýr úzkolistý, suchopýrek trstnatý, rosnatka okrouhlolistá, dále typické keříčky vlochyně bahení, klikvy bahení, kyhanky sivolisté a šichy černé. U horního malého jezéírka byla kdysi vysazena nepuvodní masožravá rostlina ze S. Ameriky špirlice Sarracenia sp. v roce 2010 byla z této chráněné lokality přesunuta ke správě CHKO Jizerské hory.

 

 

Níže můžete spustit krátkou prezentaci dalších fotografií z této lokality

 

 

 

 

Zdroje: Jizerskohorská rašeliniště ISBN: 80-903252-3-8, návrh plánu péče o PR Černá jezírka 2012-2021 R.Višňák