S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • panorama rašeliniště Pele
    panorama rašeliniště Pele
  • rojovník bahenní - Ledum palustre
    rojovník bahenní - Ledum palustre
  • Rašeliniště Pele
    Rašeliniště Pele

Rašeliniště Pele

Přírodní rezervace Rašeliniště Pele

 

Kraj: Jihočeský

 

stupeň ochrany: Přírodní rezervace + CHKO Třeboňsko

 

zpřístupnění: Přes východní cíp uzemí vede značená cyklostezka a je zde umístěna informační tabule.

 

typ: Slatinné rašeliniště

 

rozloha: 11,3 ha


nadmořská výška: 462 - 464 mnm

 

Soutok nivy dvou drobných lesních potoků vytváří lokalitu s četnými tůněmi s rannými sukcesními stadii vývoje rašeliniště.

 

 

flóra: Ze zajímavých druhů je třeba zhmínit na okrajích rašeliniště rostoucí keře rojovníku bahenního Ledum palustre, z masožravého rostlinstva zde byli zaznamenány bublinatky a to bublinatka jižní Utricularia australis a bublinatka menší Utricularia minor, a zapomenout nesmíme ani na  rosnatku okrouhlolistou.

 

 

Níže můžete spustit  krátkou prezentaci fotografií z této lokality

 

 

 

Použité zdroje informací: informační tabulka umístěná na lokalitě; web stránky CHKO Třeboňsko; vlastní pozorování; plán péče o rašeliniště Pele