S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • Polabská černava
    Polabská černava
  • tučnice obecná
    tučnice obecná
  • tučnice obecná - květ
    tučnice obecná - květ

Polabská černava

Národní přírodní rezervace Polabská černava

 

Kraj: Středočeský

 

stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace

 

zpřístupnění: lokalita není zpřístupněna

 

typ: slatinná louka, černava

 

rozloha: 7,7 ha


nadmořská výška: 184-186 mnm

 

Slatinná louka s výskytem masožravé rostliny tučnice obecné Pinguicula vulgaris

 

Relikt kdysi hojných a rozsáhlých vápnitých slatinišť a slatinných luk v polabí. Dnes jedno zmála útočišt vzácných rostlinných druhů.

Rostou zde též orchideje např. Vstavač vojenský Orchis militaris, Kruštík bahenní Epipactis palustrisPrstnatec májový Dactilorhizta majalis, Prstnatec pleťový Dactilorhiza incarnata, Pětiprstka hustokvětá Gymnadenia densiflora, Pětiprstka žežulník Gymnadenia conopsea

.

 

 

Níže můžete spustit  prezentaci dalších fotografií z této lokality