S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • panorama Červené blato
    panorama Červené blato
  • NPR Červené blato
    NPR Červené blato
  • rojovník bahenní - Ledum palustre
    rojovník bahenní - Ledum palustre

Červené blato

Národní přírodní rezervace Červené blato

 

Kraj: Jihočeský

 

stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace + CHKO Třeboňsko

 

zpřístupnění: Zpřístupněna naučnou stezkou s povalovým chodníkem, který vede kolem centrální části rezervace

 

typ: submontální rašeliniště s porostem blatky

 

rozloha: 331,4 ha


nadmořská výška: 465 - 475 mnm

 

Jedno z nejrozsáhlejších rašelinišť nižších poloh v Čechách. Rozsáhlé blatkové bory s podrostem rojovníku vytvářejí u nás jedinečné společenstvo. Lokalita byla v dřívějších dobách narušena pokusy o melioraci a borkováním rašeliny. V současnosti dochází k revitalizaci lokality hrazením původních odvodňovacích stružek. Místa narušená těžbou rašeliny umožňují sledovat sukcesní vývoj.

Uváděná maximální mocnost rašeliny až 7,6m.

 

 

flora: mezi nejvýznamější druhy této lokality patří populace borovice blatky Pinus rotundata a rojovníku bahenního Ledum palustre. Zastoupeny jsou též typické keříky borůvky černé, kyhanky sivolisté, vlochyně bahenní, klikvy bahenní. Místy se vyskytuje rosnatka okrouhlolistá.

 

 

Níže můžete spustit  prezentaci fotografií z této lokality

 

Použitý zdroj informací: web. stránky CHKO Třeboňsko