S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • panorama Farské bažiny
    panorama Farské bažiny
  • Farské bažiny
    Farské bažiny
  • Farské bažiny
    Farské bažiny

Farské bažiny

Přírodní rezervace Farské bažiny


Kraj: Plzeňský


stupeň ochrany: přírodní rezervace na území CHKO Český les


zpřístupnění: Lokalita dostupná pouze po obvodových cestách, po jihovýchodním okraji vede silnice. Vlastní vrchoviště je nepřístupné


typ: Vrchoviště s porosty borovice blatky


rozloha: 66,07 hanadmořská výška: 730-750 mnm


V centrální části se nachází vrchovištní rašeliniště s nejrozsáhlejším porostem borovice blatky v Českém lese. Obklopené je špatně prostupnými rašelinými smrčinami. Ćastý výskyt zálehů zvěře.


Flóra: Z význačných druhů zde roste borovice blatka Pinus rotundata, suchopýr pochvatý, klikva bahenní Oxicoccus palustris, šicha černá a rojovník bahenní.Níže můžete spustit krátkou prezentaci fotografií z této lokality

Zdroj: Plzeňsko a Karlovarsko, XI. svazek Edice Chráněná území ČR