S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • Velké jeřábí jezero
    Velké jeřábí jezero
  • blänk v NPR Velké jeřábí jezero
    blänk v NPR Velké jeřábí jezero
  • rašelinné tůně
    rašelinné tůně

Velké Jeřábí jezero

Národní přírodní rezervace Velké Jeřábí jezero

 

Kraj: Karlovarský

 

stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace, přírodní park Přebuz + mokřady mezinárodního významu Krušnohorské rašeliniště (Ramsarská úmluva)

 

zpřístupnění: Nepřístupné, nedaleko NPR vede cyklostezka a lesní cesta

 

typ: horské vrchoviště rozvodnicového typu

 

rozloha: 29,9 ha


nadmořská výška: 921-938 mnm

 

Významné a cenné rašeliniště v Krušných horách s početnými rašelinými jezírky a tůňkami. Mocnost rašelinné vrstvy je uváděna  kolem 1,7m. Poměrně rozsáhlé území je mimořádně hodnotné nejen pro zde rostoucí vzácnou flóru a žijící faunu ale i z hlediska estetického představuje nesmírně zajímavou lokalitu.

Rašeliniště je součástí Krušnohorských rašelinišť zapsaných  do seznamu významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy. Též se jedná o evropsky významnou lokalitu Natura 2000 - Krušnohorské plató.

 

flóra: Dominantní jsou porosty borovice bažinné Pinus x pseudopumilio s občasným výskytem  rašelinných jezírek (Blänky). Na bezlesích stanovištích se vyskytuje v rašeliníkových společenstvech rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia, vzácněji rosnatka anglická Drosera anglica a jejich přírodní hybrid rosnatka obvejčitá Drosera × obovata. Dále zde nalezneme suchopýr úzkolistý, ostřici chudokvětou, ostřici bažinnou, klikvu bahenní, kyhanku sivolistou.

 

 

Níže můžete spustit krátkou prezentaci fotografií z této lokality

 

 

Zdroje použitých informací: http://www.cittadella.cz/europarc