S-Rank - www.carniflora.czS-Rank

Podhoří

Přírodní rezervace s výskytem Koniklece lučního českého a dalších rostlin vázaných na výhřevné lokality.