S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • panorama Pernovka
    panorama Pernovka
  • rosnatky v PP Pernovka
    rosnatky v PP Pernovka

Pernovka

Přírodní památka Pernovka


Kraj: Vysočina


stupeň ochrany: Přírodní památka, CHKO Žďárské vrchy, ochranné pásmo vodního zdroje


zpřístupnění: přístupné pouze po okrajových cestách, nedaleko PP vede turistická stezka


typ: Luční rašelinná enkláva v lesním celku

rozloha: 1,42 ha


nadmořská výška: 665-680 mnm

Svažitá louka s mozaikovitými společenstvy, ve spodní části prameniště.

flóra: Početná a vitální populace rosnatky okrouhlolisté Drosera rotundifolia