S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • rybí loučky panorama
    rybí loučky panorama
  • přírodní rezervace Rybí loučky
    přírodní rezervace Rybí loučky
  • Rybí loučky
    Rybí loučky

Rybí loučky

Přírodní rezervace Rybí loučky

 

Kraj: Liberecký

 

stupeň ochrany: Přírodní rezervace + CHKO Jizerské hory

 

zpřístupnění: po okraji rezervace vede lesní cesta po které lze obejít uzemí ze všech stran

 

typ: minerotrofní svahové rašeliniště prameništního typu

 

rozloha: 37,9 ha


nadmořská výška: 840-860 mnm

 

Jedno z nejstarších rašelinišť v Jizerských horách. Rozkládá se na dně mělkého kotle v pánvi která je součástí celku Velké Jizerské louky. Je vydatně zásobováno premenými vývěry které stahují vodu z okolních svahů odvodňované Rybím potokem. Přirozené bezlesí bylo obklopeno podmáčenými rašelinými smrčinami, které ovšem pod vlivem silné expozice imisí odumřely.

 

flóra: převažuje suchopýr úzkolistý, suchopýr pochvatý, ostřice zobánkatá, zaznamenán výskyt jalovce obecného nízkého. Vzácně se vyskytuje ostřice chudokvětá, ostřice mokřadní, vlochyně bahenní, rosnatka okrouhlolistá, šicha černá

 

 

Níže můžete spustit krátkou prezentaci fotografií z této lokality

 

Zdroje: Jizerskohorská rašeliniště ISBN: 80-903252-3-8, web stránky CHKO Jizerské hory