S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • Panorama Malé rašeliniště
    Panorama Malé rašeliniště
  • NPR Kladské rašeliny- Malé rašeliniště
    NPR Kladské rašeliny- Malé rašeliniště
  • Malé rašeliniště
    Malé rašeliniště

Kladské rašeliny - Malé rašeliniště

Malé rašeliniště

 

Kraj: Karlovarský

 

stupeň ochrany: Součást národní přírodní rezervace Kladské rašeliny na uzemí CHKO Slavkovský les

 

zpřístupnění: Lokalita není přístupná

 

typ: vrchoviště

 

rozloha: 7,11 ha


nadmořská výška: 823-827 mnm

 

Rozlohou menší rašeliniště s převážnou většinou své plochy porostlé rašelinnou smrčinou. Primární rašelinné bezlesí zaujímá jen malé procento uzemí.

 

flóra: Porosty rašelinných smrčin s borovicí blatkou, na otevřených plochách roste rosnatka okrouhlolistá Drosera rotundifolia, suchopýr pochvatý, klikva bahenní.

 

 

Níže můžete spustit krátkou prezentaci fotografií z této lokality