S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • bulty a šlenky
    bulty a šlenky
  • erozní rýha  - NP Hardangervidda Norsko
    erozní rýha - NP Hardangervidda Norsko

rašelinný slovník

Rašeliniště - jedná se o mokřádní společenstvo produkující značné množství biomasy kde produkce převyšuje dekompozici která je zpomalena vlivem vysoké hladiny vody. Hromadící se organická hmota vytváří rašelinu.

 

Dělení rašelinišť

  • Vrchoviště - napájené především vodou z atmosférických srážek
  • přechodové rašeliniště
  • slatiniště - nápájeno podzemní vodou s větším množstvím živin

 

 

Bulty - vyvýšená místa v rašeliništi, mezi šlenky vegetace odrůstá vlivu spodní vody

 

Šlenky - prohlubně mezi bulty

 

Blänky - rašelinná jezírka s volnou hladinou

 

Stränky - pevné pruhy schůdné rašeliny široké často i pár metrů s délkou několik desítek metrů

 

Flarky - terasovitá jezírka, pruhy mezi Stängy

 

Palsaty - vyvýšeniny v rašeliništi o výšce 4-7m nad terénem o šířce 2-10m, dlouhé od 2 do 20 m, vznikají v polárních oblastech působením mrazu, jejich jádro je trvale zmrzlé

 

Rýhy - povrchové erozní járky kterými odtéká voda z rašeliniště

 

Podtoky - podpovrchové erozní rýhy

 

Propady - nálevkovitě zřícený podtok z něhož je často erodovaný materiál nadále odnášen

 

Plaury - plovoucí rašelinné ostrůvky

 

Lagg - okrajová část rašeliniště