S-Rank - www.carniflora.czS-Rank
  • rašeliniště Vidlák panorama
    rašeliniště Vidlák panorama
  • srpnatka fermežová
    srpnatka fermežová
  • rašeliniště Vidlák v předjaří
    rašeliniště Vidlák v předjaří

Rašeliniště Vidlák

 

Kraj: Liberecký

 

stupeň ochrany: Přírodní rezervace Podtrosecká údolí + CHKO český ráj

 

zpřístupnění: podél lokality vede žlutá turistická značka a naučná stezka Podtrosecká údolí a je doplněna informační tabulí.

 

typ: rašeliniště

 

rozloha: 3,84 ha


nadmořská výška: cca 250 mnm

 

Jedno z nejcenějších a z nejrozsáhlejších rašeliných stanovišť v Českém ráji. Lokalita se nachází mezi rybníkem Vidlák a rybníkem Hrudka. Jedná se o údolní rašelinnou louku s vysokým stupňem zvodnění v  kaňonovitém terénu, která je odvodňována do dvou potoků Libuňky a Žehrovky (rozvodí drobných toků). Plocha je dlouhodobě udržovaná  managmentem proti zarůstání náletem.

 

 

flora: Vyskytuje se rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá, orchidej kruštík bahenní, ohrožený suchopýr štíhlý Eriophorum gracile a vzácný mech srpnatka fermežová.

 

forografie jsou z velmi časného předjaří